Daugavpils domes deputāti

Andrejs ElksniņšDomes priekšsēdētājs


Darbs Domes komitejās un komisijās:
Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pieņemšanas vieta un laiks:
Mēneša 1.un 3. pirmdiena
no 14.00-16.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien
(pirms pieņemšanas dienas) no 0800 222.kab.vai zvanot: 654-04338
Kontakti:
Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 
224.kabinets, tālr.: 654-04331


Anatolijs Gržibovskis- deputāts

Darbs Domes komitejās un komisijās:
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietnieks,
Finanšu  komitejas loceklis, Sociālo jautājumu  komitejas loceklis
Pieņemšanas vieta un laiks:
Pilsētas dome, K.Valdemāra 1,
Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets, tālr.: 654-04323
Mēneša 1. ceturtdiena no 15.00-16.00
Pieteikšanās uz pieņemšanu pa tālruni: 654-31227
Kontakti:
Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,
1.kabinets, tālr.: 654-04323


Valērijs Kononovs- deputāts

Darbs Domes komitejās un komisijās:
Finanšu komiteja, Īpašuma komiteja
Pieņemšanas vieta un laiks:
apmeklētāju pieņemšana no plkst.14.00-17.00,
iepriekš pierakstīšanās no plkst.0800   Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai zvanot pa tālruņiem:
654-04344, 654-04399
Kontakti:
Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,
 215.kabinets, tālr.: 654-04334


Mihails Lavrenovs- deputāts

Darbs Domes komitejās un komisijās:
Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Mājokļu komiteja, Īpašuma komiteja
Pieņemšanas vieta un laiks:
Pieņemšanas laiks un vieta tiek saskaņots
Kontakti: 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 
Daugavpils, LV-5401, 
tālr.: +371 654 04344, +371 654 04399


Marjana Ivanova-Jevsejeva- deputāts

Darbs Domes komitejās un komisijās:
Sociālo jautājumu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Mājokļu komiteja
Kontakti: 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 
Daugavpils, LV-5401, 
tālr.: +371 654 04344, +371 654 04399


elVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .