Informatīvais paziņojums par personas datu izmantošanu


Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” veicot savu darbību un realizējot pasākumus (slēgtie pasākumi, publiskie pasākumi, piketi, gājieni, akcijas u.c.), tajos veic fotografēšanu un video uzņemšanu. Minētais tiek veikts ar mērķi atspoguļot attiecīgās darbības vai pasākuma norisi. Iegūtie materiāli var tikt publiskoti sociālajos tīklos, masu mēdiju resursos un ziņu portālos, kā arī Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” interneta vietnē www.sdps.lv

 Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai;

Glabāšanas ilgums: līdz iebilduma saņemšanas brīdim.

 Ar šo paziņojumu, Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” informē, ka Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu vai Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis vai sava bērna fotografēšanu vai filmēšanu. Pasākuma laikā, to var izdarīt informējot par to fotogrāfu un/vai videooperatoru un/vai attiecīgā pasākuma atbildīgo personu.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst par sevis vai sava bērna foto- vai videoattēla publiskošanu, nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi: sekretare@partijasaskana.lv, tēmā norādot: DATI, kā arī pēc iespējas precīzāk identificējot publicējamo objektu, pret kuru publicēšanu ceļat iebildumus.

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” nenes atbildību par fotografēšanu un video uzņemšanu, ko veic attiecīgā publiskā pasākuma apmeklētāji.

elVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .